Kiadványok

  • Az olvasás labirintusában 172. Bednanics Gábor – Hansági Ágnes – Vaderna Gábor (szerk.): Az olvasás labirintusában Tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára
    Megjelenés ideje: 2013
    Terjedelem: 616 oldal
    Bolti ára: 3990 Ft

Eisemann György hatvan esztendős, ennek alkalmából gyűltek össze tanárai, tanítványai, kollégái, hogy írásaikkal köszöntsék őt. Bár többféle a tanulmányok szerzőinek viszonya az ünnepelthez, senki sem tudja függetleníteni magát attól a hatástól, melyet az Eisemann-szövegek gyakoroltak rájuk. Az ünnepelt tanulmányai ugyanis az elmúlt évtizedekben hol szelíden, hol követelően, de rendre újragondolásra késztették az irodalomtörténészeket. Az a szép hagyomány, hogy pályatársai jókívánságaikat, szakmai nagyrabecsülésüket az ünnepelt téziseinek, hipotéziseinek, eredményeinek a továbbgondolásával, vagyis tanulmányokban fejezik ki, egyúttal azt is jelenti, hogy mind az ünnepelt, mind pedig az ünneplő több évtizedes tudományos munkásságának hatékonyságával szembesül. Túlzás nélkül állítható tehát, az itt olvasható írások legalább annyit köszönhetnek Eisemann Györgynek, mint amennyire köszönteni igyekeznek őt.

A kötetben szereplő harmincnyolc tartalmas írás hét tematikai csomópont köré csoportosul: az átírás mint hatástörténeti esemény, a teória labirintusai, az Arany János- és Jókai Mór-életmű újraolvasása, a folytatódó romantika és modernség, valamint a századforduló alakzatai címekkel egybefogottak által felvetett kérdésekre keresnek választ Eisemann György pályatársai, tanítványai, tisztelői.

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés