Kiadványok

 • Ritmikai dimenziók 248. Berszán István: Ritmikai dimenziók Az irodalomtól a gyakorlásfizikáig
  Megjelenés ideje: 2018
  Terjedelem: 416 oldal
  Bolti ára: 3250 Ft
   
  Társkiadó: Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár

A gyakorlásfizika az irodalmi írás- és olvasásgyakorlatok vizsgálatából kibontakozó új kutatási irány, amely a húrelmélet ihletét hasznosítja a gyakorlás párhuzamos mozgástereinek feltárásában. Ha az eltérő ritmusú temporalitásokat kiegészítő idődimenzióként tételezzük, a ritmusváltást pedig időbeli irányváltásként, különbséget tehetünk a mozgások/történések és idővetületeik között, az irodalmi írás és olvasás pedig idő(k)beli gyakorlati tájékozódásként válik érdekessé.

Berszán István a BabeșBolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének intézetigazgató egyetemi docense. Kutatási területei: gyakorláskutatás, ökokritika, irodalomelmélet, összehasonlító irodalomtudomány. Fontosabb kötetei: Gyakorláskutatás. Írások és mozgásterek, Kalligram Kiadó, Pozsony, 2013; Irodalomelmélet – olvasásgyakorlat, Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 2006; Terepkönyv. Az írás és az olvasás rítusai – irodalmi tartamgyakorlatok, Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2007; Kivezetés az irodalomelméletből, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002; Útkereső. Kritikák, viták, esszék, tanulmányok. KOMP-PRESS Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár, 2001.

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés