Kiadványok

  • A megírhatatlan költemény 24. Bohár András: A megírhatatlan költemény Hermeneutikai kísérletek Cselényi László költészetéről
    Aktuális avantgárd 16.
    Társkiadó: Magyar Műhely Kiadó
    Megjelenés ideje: 2005
    Bolti ára: 1600 Ft

„A pozsonyi Cselényi Lászlóról szóló könyvem a határokon túli magyar irodalom és kultúra jeles képviselőjének méltatása mellett a kísérletező, új szellemiség befogadását is előmozdíthatja. Az alkotói pálya ívei és törésvonalai okán nem a hagyományos monografikus feldolgozás igénye fogalmazódott meg bennem e kísérletező szellemiség leírása során, inkább a tematizációs változások alakulására összpontosítottam.

A szövegváltozatok mozgásformáinak tetten érése – egy-egy kísérlet erejéig – mindig ösztönzést adott újabb nekirugaszkodásokra. Az hamar beláthatóvá vált, hogy az első két könyv után sorra megjelenő variációkat – a lehetőségeket egy elképzelt szöveghez – elemezni, s az értelmezési variációk összességét közönség elé vinni lehetetlen vállalkozás. Éppen azért maradt az az esély Cselényi költészetének/kísérleteinek áttekintésére, hogy néhány jól megragadható nézőpont segítségével, mintegy a hátsó ajtó kulcslyukán bepillantva, megidézzek egy-két változatot az értelmezések sokasága közül. S itt is egy megszorítással kell élnem. Számos terület kisebb hangsúlyt kap az elemzésekben, mint azt talán megérdemelhetné. Így például az eminens poétikai megoldások, a zenei szerkesztettség vagy a kulturális univerzalitás kitüntetettsége, amely csak a sajátos rekonstrukciók finomszerkezetében vannak jelen, vizsgálódásaim során kisebb hangsúlyt kaptak.”

Bohár András filozófus, 1961-ben született Budapesten. Kutatási területe a kultúraközvetítés filozófiai, antropológiai, esztétikai és etikai dimenziói, valamint az „aktuális avantgárd” (vizuális és kísérleti költészet, elektrográfia) hermeneutikai recepciója.

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés