Kiadványok

  • Aktuális avantgárd: M.M. 2. Bohár András: Aktuális avantgárd: M.M. Hermeneutikai elemzések
    Aktuális avantgárd 1. Megjelenés ideje: 2002
    Bolti ára: 1700 Ft

„Az aktuális avantgárd meghatározása kettős eligazítással szolgálhat. Egyrészt magának az avantgárdnak a rögzíthetetlenségét és épp-így-létét prezentáló magatartást és esztétikai minőséget érzékelteti, másrészt finom, ugyanakkor mégis határozott elkülönülést jelez a hagyományos irodalom- és művészettörténeti periodizációktól. S ez utóbbi azt is magában rejti, s az elemzések is erre törekednek, hogy magukat a műveket, az alkotói beállítódásokat figyeljük meg, idézzük fel. Ehhez szolgál tág keretként, mintegy helyet adva, az M. M. rövidítés, amely az 1962-ben Párizsban alapított Magyar Műhely rövidítéseként került a címbe. Azért írhatjuk már elöljáróban is, hogy keretként szolgál, mert mindig a magyar kultúra innovatív tradícióinak tükrében és az alakulások igézetében kíséreljük meg áttekinteni az avantgárd jellegzetes pozicionáltságait.”

Bohár András filozófus 1961-ben született Budapesten. Kutatási területe a kultúraközvetítés filozófiai, antropológiai, esztétikai és etikai dimenziói, valamint az „aktuális avantgárd” (vizuális- és kísérleti költészet, elektrográfia) hermeneutikai recepciója.

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés