Kiadványok

  • A helyettesítés 249. Buda Attila: A helyettesítés Babits Mihály prózájáról
    Megjelenés ideje: 2018
    Terjedelem: 320 oldal
    Bolti ára: 3500 Ft

Babits Mihály költői életműve mögött prózai művei, regényei és novellái háttérbe szorulnak, kevéssé ismertek. E két részből álló kötet, első felében hét tartalmilag és formailag egymáshoz kapcsolódó elbeszélést tárgyal, kettős célt tűzve maga elé: editio minor-jellegű szövegközlésük mellett más és más szempontok alapján elemzi is azokat. Az értelmezések bemutatják azt a változatos, a versekkel rokon nyelvi–gondolati világot, ami forrás, élmény, inspiráció hármasában vált lírai prózateremtő erővé. A második rész az Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom című regény keletkezésével, kiadás-, valamint befogadástörténetével foglalkozik. E regényében Babits helyettesítette a teremtő utánzást egy elképzelt jövő teremtésével, amely intésként a ma olvasója számára is aktualitások hordozója lehet.

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés