Kiadványok

  • Kép - írás - művészet 38. Kékesi Zoltán - Peternák Miklós (szerk.): Kép - írás - művészet Tanulmányok a 19–20. századi magyar képzőművészet és irodalom kapcsolatáról
    Ráció–Tudomány sorozat 6. Megjelenés ideje: 2006
    Terjedelem: 216 oldal
    Bolti ára: 2600 Ft

Jelen tanulmánykötet azoknak az előadásoknak tartalmazza tanulmánnyá bővített változatát, amelyek egy készülő, új magyar irodalomtörténeti kézikönyv előkészítéseként megrendezett, a 19–20. századi magyar irodalom és képzőművészet kapcsolattörténetét feltáró tudományos konferencián hangzottak el. Az irodalom és a társművészetek összehasonlító vizsgálatára szakosodott komparatisztika nem tartozik azon tudományterületek közé, amelyek az utóbbi időben vezető szerepet játszottak az irodalomtudomány megújulásában, s az új módszertani törekvések nem kedveztek az ilyen típusú vizsgálódásoknak. Jelen kötet tanulmányai egyszerre tanúskodnak a komparatisztika „avíttságáról” és megújulásának lehetőségéről, hiszen jórészt a hagyományos komparatisztikai kérdezésmódok megkerülésével igyekeznek termékeny szempontokat találni a művészetközi jelenségek és összefüggések értelmezéséhez. Többek között a képzőművészeti alkotások retorikai elemzésén keresztül, a médiaelmélet és a visual studies felismerései mentén, a női (perem)műfajok feminista szempontú felértékelése felől, valamint az intermediális, kép és nyelv összjátékára építő irodalmi és képzőművészeti alkotásmódok elemzésével. Az irodalom és a társművészetek történeti összefüggéseit vizsgáló kutatások fellendülése pedig már csak azért is üdvözlendő volna, mert ez a terület (egyik) termékeny terepe lehetne akár a hagyományos diszciplináris módszertanok kultúratudományi szempontú „újrafogalmazásának” is.

A kötet szerzői: Dánél Mónika, Dékei Krisztina, Hornyik Sándor, Kékesi Zoltán, Nemes Rita, Peternák Miklós, Sz. Molnár Szilvia, Varga Tünde, Zsadányi Edit

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés