Kiadványok

ABC

évszám

sorszám

2020

  • Példás asszonyok 264. V. László Zsófia: Példás asszonyok Női szerepek változása a protestáns halotti beszédek tükrében (1711–1825) Ligatura + tovább
  • Képek költői – költői képek 263. Thimár Attila: Képek költői – költői képek A szöveg és a vizuális tartalom kapcsolata reformkori verseinkben + tovább
  • Omniárium 262. Szilágyi Márton: Omniárium Irodalomtörténeti tanulmányok + tovább
  • Hatástörténések 261. Bónus Tibor – Halász Hajnalka – Lőrincz Csongor – Smid Róbert (szerk.): Hatástörténések Tanulmányok Kulcsár Szabó Ernő 70. születésnapjára + tovább

2019

  • Zsidó dráma, színház és identitás 260. Peremiczky Szilvia: Zsidó dráma, színház és identitás + tovább
  • Diskurzusok emberről és Istenről 259. Aradi Csenge: Diskurzusok emberről és Istenről Kognitív metaforaelméleti elemzések Pascal és La Rochefoucauld munkáiban + tovább
 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés