Kiadványok

  • Szinonímiák. Közeledések Heideggerhez 226. Kulcsár-Szabó Zoltán: Szinonímiák. Közeledések Heideggerhez Megjelenés ideje: 2016
    Terjedelem: 192 oldal
    Bolti ára: 2500 Ft

„Mindenütt a nyelvről van szó. És pontosan ez az oka annak, hogy – éppen amikor róla van szó – nehéz, sőt talán reménytelen vállalkozás volna a nyelvet tárgyiasítani (akár tehát valamiféle tudományos reflexió tárgyává tenni). Megmondani, hogy mi a nyelv – ehhez vagy kívül kellene kerülni a nyelven, vagy – mint az rendre meg is történik – a nyelvet valami mással kellene azonosítani. Azonban – amint arra Heidegger egy helyen figyelmeztet – »a nyelv egyáltalában nem ez vagy az, nevezetesen még valami más is, mint ő maga. A nyelv nyelv.« A kötet tanulmányai arra tesznek kísérletet, hogy ennek a mély értelmű tautológiának néhány, adott esetben látszólag nem közvetlenül nyelvi aspektusát vagy következményét kidolgozzák.”

KULCSÁR-SZABÓ Zoltán egyetemi tanár, az ELTE Összehasonlító Irodalom- es Kulturatudományi Tanszékének vezetője. A Ráció Kiadónál megjelent kötetei: Tetten érhetetlen szavak. Nyelv és történelem Paul de Mannál (2007); Tükörszínjátéka agyadnak. Poétikai problémák Szabó Lőrinc költészetében (2010); A gondolkodás háborúi. Töredékek az erőszakos diskurzusok 20. századi történetéből (2014).

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés