Kiadványok

  • Art Tot(h)al 7. Szombathy Bálint: Art Tot(h)al Tóth Gábor munkásságának megközelítése 1968-2003
    Aktuális avantgárd 13. Megjelenés ideje: 2004
    Bolti ára: 2800 Ft

„1989 mozgalmas esztendejében […] Tóthnak immár külön helye volt a magyar – és részben a nemzetközi – művészet meghatározott területén, amit az akkori szóhasználat szerint nevezhetünk avantgárdnak, progresszívnek, radikálisnak vagy éppen inter- és multimediálisnak. Nevét és alkotásait részben ezért, részben pedig a nyilvánosságtól való tudatos és meglehetősen hosszúra nyúló elzárkózása – önkéntes marginalizálódása – miatt egy lélekszámát tekintve nem túl jelentős, jobbára a közvetlen művészeti környezetből verbuválódó közönség tartotta számon és tudta értékelni érdemének megfelelően. Soha sem tartozott vagy vonzódott különösebben a korabeli magyar (ellen)művészet szervezett sejtjeihez, érdekcsoportjaihoz; szívesebben mutatta magát a küldeményművészet, illetve a Fluxus szabadabban lélegző nemzetközi hálózatában, mint a magyar művészet hozzá közel eső törekvéseinek a kánonjai mentén. Egyebek között írott és vizuális költészetet, vizuális szemiotikát, konceptuális művészetet, akcióművészetet, performanszot, hang- és zeneművészetet művelt. Csak néhány találomra kiragadott műfaj, amelynek nemzetközileg is értékelhető produkciójában Tóth lerakta a maga kézjegyét, közvetlen szerepvállalása révén is alakítva az utóbbi három évtized új művészeti törekvéseinek sajátos fogalom- és értékrendszerét. Emberi-alkotói magatartásának stratégiai váza egy a művészetet monolitikusan értelmező szemléletmód számára meglehetősen távoli és idegen peremművészeti aktivizmusra épül. Ezt a speciális, mára bő három évtizednyi munkásságot kívánom a következőkben a pályatárs közelítésének esélyével megragadni, és a remélhetőleg létező szélesebb művészeti érdeklődés számára elérhetővé tenni. ”

Szombathy Bálint (Pacsér, 1950) multimediális alkotó; író, képzőművész, műkritikus. Tóth Gábor nemzedéktársaként a kezdetektől figyelemmel kísérte sokoldalú munkásságát, együtt alapítottak alternatív kiadót. Jelen kötete első monografikus műve.

Színes és fekete-fehér fotókkal gazdagon illusztrált kötet.

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés