Kiadványok

  • Képek költői – költői képek 263. Thimár Attila: Képek költői – költői képek A szöveg és a vizuális tartalom kapcsolata reformkori verseinkben
    Megjelenés ideje: 2020
    Terjedelem: 207 oldal
    Bolti ára: 2750 Ft

„Ebben a könyvben olyan témát vizsgáltam, amely egyrészt nagyon kézenfekvő a kérdésfelvetések formájában, másrészt nagyon összetett és bonyolult a lehetséges válaszokat tekintve. Mit láthattak reformkori költőink az őket körülvevő valóságból: tárgyakból, fényekből, emberekből, képekből? Miként formálták ezt a sok vizuális tapasztalatot verssé? Milyen lehet a viszony ezen két érzékelési és kifejezési tartomány, a látvány és a szóban megformált világ között? Ez a kutatási irány – talán éppen azért, mert nehéz pontos és célirányos válaszokat adni – még nem bevett nálunk, s ez a kötet is inkább kezdő, kérdésfelvető próbálkozás. De bízom abban, hogy a több tudomány területet és többféle vizsgálati módszert felölelő próbálkozás idővel átfogó, komoly eredményekre vezethet majd. Akár az irodalomtörténet bizonyos területeinek átértelmezését is magával vonhatja.”

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés