Hírek

2023. február 28.

A Ráció Kiadó nyilatkozata A lírai hang túloldalai című kiadvány kapcsán

 

A Ráció Kiadó több évtizede jelentet meg színvonalas bölcsészettudományos könyveket, ezért ítéli szükségesnek, hogy egy másik kiadó által a nagy nyilvánosság előtt kalózkiadványnak minősített kötet megjelentetése kapcsán megismertesse a saját álláspontját.

A lírai hang túloldalai című sokszerzős tanulmánykötet kiadásával Lőrincz Csongor kereste meg a Rációt, amelynek megjelentetését kiadónk örömmel vállalta részben annak tematikája, részben azért, mert a tanulmányok szerzőinek többségét szoros szálak fűzik hozzánk: évek, évtizedek óta jelentettük és jelentetjük meg könyveiket, tanulmányaikat és az Általuk szerkesztett (adott esetben: sorozatszerkesztett) tanulmánykötetek sokaságát. Kiadónk a szokásrend alapján pályázott is a kézirattal az NKA legutóbbi kiadói programja keretében. A pozitív döntés után a kiadói ütemtervnek megfelelően kezdetét vette a szöveggondozási folyamat: a szerkesztőktől átvett, a szerzők által készként átadott kéziratok kiadói szerkesztése megtörtént. A szerkesztés után a tördelés is elkészült, ám a szerzőknek kiküldött korrektúraforduló során az egyik szerkesztő informálisan közölte, hogy időközben a munkálatok másik kiadónál is folynak, amelyről ez alkalommal értesültünk először egyszersmind fájdalmasan későn! Mivel senki sem szeret feleslegesen dolgozni és pénz költeni, ami különösen igaz a jelenlegi erősen forráshiányos és hiperinflációs időszakra, értelemszerűen a Ráció sem végeztet ilyen munkát akkor, ha tisztában van azzal, hogy a szóban forgó szerkesztő önhatalmúlag, minden korábbi megegyezéstől eltérve időközben mást bízott meg (vagyis megbízott mást is) az általa kezelt kéziratok kiadásával. Kiadónk, hangsúlyozzuk, a szerzők és a szerkesztők részéről a kötet megjelentetéséig semmiféle tiltó nyilatkozatot nem kapott senkitől (a fentebb hivatkozott egyoldalú szerkesztői döntésről tájékoztató emailt 2023. február 6-án, immár a kötet megjelenése után juttatták el a kiadóvezetőnek).

Mivel a szerzők – a kiadó által tudottan legalábbis – autorizált kéziratát adták át közlésre a kötet szerkesztői, a levonatot a szerzők megkapták, a kiadó az NKA felé vállalt programja szerint megjelentette a kötetet, ami természetesen kereskedelmi forgalomba is került (tehát nem kalózkiadványként lapul néhány példányban a polcokon). Hamisítás, csonkítás, értelemzavaró átalakítás nem történt, a szerzőket kár nem érte szellemi termékük tekintetében. A botrányt emlegető nyilatkozattétel persze értelmezhető a kései kiadvány gerillamarketingjeként is.  A kiadónak, a kereskedőknek, olvasóknak és kritikusoknak szóló fenyegetéssel szemben azonban teljességgel értetlenül állunk egy már jó ideje megjelent könyv kapcsán egy pillanatnyilag még meg nem jelent könyv kiadója részéről.

Meglátásunk szerint a hazai kiadói gyakorlat tekintetében rossz irányt nyit meg, ha a szokásrend és a szerzőkkel, szerkesztőkkel való konstruktív, partneri-baráti, de legalábbis civilizált együttműködés helyett a félelem, a bizalmatlanság és az ebből eredő szigorú jogi kötöttségek nyomására a kiadók, a szerzők és a szerkesztők egymás ellenfeleiként és nem partnereiként tekintenek ezentúl egymásra. A könyvkiadás soklépcsős és többszereplős folyamat, amelynek során nem lehet egyoldalú nyilatkozatokkal utólag semmibe venni mások tisztességesen elvégzett munkáját és a korábbi megállapodás alapján zajló munkamenetet.

Reméljük továbbá, hogy ebben a vitáktól szabdalt országban nem az lesz a baj, ha minden nehézség dacára megjelenik egy újabb, sokak számára fontos könyv!

Budapest, 2023. február 28.

Ráció Kiadó

<< vissza

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés