Kiadványok

  • A modern irodalmi tudat megalapozása és működése 303. Balogh Gergő: A modern irodalmi tudat megalapozása és működése Irodalmi modernség és társadalmi modernitás viszonya Magyarországon
    Ráció–Tudomány 27. Megjelenés ideje: 2023
    Terjedelem: 296 oldal
    Bolti ára: 3999 Ft

A kötet a modern irodalmi tudat korszaktörténeti kérdését állítja középpontba. Ennek legfőbb nyeresége egy olyan perspektíva hozzáférhetővé válása, amelyben a belső és a külső, a poétikai-retorikai és a kontextuális, az irodalmi és a társadalmi megkülönböztetése nem ezek kizáró, hanem komplementer viszonyát tételezi. A modern irodalmi tudat itt használt fogalma nem jelöl többet, mint puszta viszonyok összességét, összefüggésrendszerét. Ez az összefüggésrendszer jelöli ki annak a módját, ahogy az irodalmi művek létrehozása, elosztása, befogadása és rendszerezése egy meghatározott történeti időszakban és egy meghatározott térben, egy adott ágens számára lehetővé válik.

Balogh Gergő 1991-ben született Budapesten, jelenleg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusa. Korábbi önálló kötetei: Karinthy nyelvet ölt. Nyelv, technika és felelősség Karinthy Frigyesnél, Fiatal Írók Szövetsége, 2018; Olvasásgyakorlatok, Líceum Kiadó, 2022.

 

 

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés