Kiadványok

  • „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá” 269. Dubniczky Zsolt – Hermann Róbert – Kocsis Annamária – Ligeti Dávid – Orosz László (szerk.): „A kultúra tarthatja meg, és teheti ismét naggyá” Tanulmányok Ujváry Gábor hatvanadik születésnapjára
    Megjelenés ideje: 2020
    Terjedelem: 688 oldal
    Bolti ára: 4999 Ft

UJVÁRY GÁBOR hatvanesztendős. Ez alkalomból köszönti őt írásával mintegy félszáz tisztelője és barátja, köztük megannyi idősebb, vele egykorú és fiatalabb pályatársa és kollégája. Gazdag életpálya áll az Ünnepelt mögött, amely során kutatói munkája mellett oktatói, közigazgatási és kultúrdiplomáciai feladatköröket is ellátott, így egyebek mellett a bécsi Collegium Hungaricum tudományos igazgatója és a Balassi Bálint Intézet alapító főigazgatója volt, de a patinás Bécsi Magyar Történeti Intézet újraalapítása is neki köszönhető. Jelenleg a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár intézetvezetője, valamint a Kodolányi János Egyetem tanszékvezetője, akinek munkásságát 2017-ben a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el.

A történész Ujváry Gábor érdeklődésének homlokterében a hazai kultúrpolitika és a magyar kulturális diplomácia története áll, különös tekintettel a két világháború között virágkorukat élő külföldi magyar intézetekre. De számos munkájában tárgyalja a Horthy-korszak kultúr- és tudománytörténetének, valamint felsőoktatásának megannyi kérdését, melyek közül a legtöbb figyelmet a kor két meghatározó kultuszminisztere, Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint életpályájának szentelte, amelyeket mintaszerű tudományos alapossággal tárt fel és mutatott be.

Kultúra és hazaszeretet – talán e két fogalomban összegezhető leginkább Ujváry Gábor kutatói ars poeticája, amelyre kötetünk – Klebelsberg Kunotól kölcsönzött – címe is utal: „a hazát… a kultúra tarthatja meg és teheti ismét naggyá”.

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés