Kiadványok

  • Jeltelen felhők között 288. Kulcsár-Szabó Zoltán:: Jeltelen felhők között Fejezetek a 20–21. század költészetének alakulástörténetéből
    Ráció–Tudomány 26 Megjelenés ideje: 2022
    Terjedelem: 340 oldal
    Bolti ára: 3500 Ft

A kötet a modern magyar költészet mintegy száz évet átfogó, Kosztolányitól Borbély Szilárdig terjedő, világirodalmi összefüggéseiben láttatott ívét felvázolva igyekszik szempontokat nyerni a nevezett időszak poétikai alakulástörténetének megragadásához. Az egyes fejezetek szövegközeli elemzései poétikai jelenségekre összpontosítanak, amelyek értelmezési horizontját a költészettörténet mellett filozófiai, műfaj-, kultúr- és médiatörténeti összefüggések rajzolják ki, melyek árnyaltabbá tehetik a tárgyalt időszak két kiemelt pontjának, az 1920-as és az 1930-as, valamint az 1960-as és az 1970-es évek fordulójának értékelését a modern költészet alakulásában és hozzásegítenek annak feltérképezéséhez is, miként él tovább a modernség nagy hagyománya az ezredforduló lírájában.

Kulcsár-Szabó Zoltán egyetemi tanár, az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékének vezetője. A Ráció Kiadónál legutóbb megjelent kötete:
Szinonímiák. Közeledések Heideggerhez (2016).

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés