Kiadványok

  • Kultusz és felejtés 231. Porkoláb Tibor: Kultusz és felejtés Lévay József irodalmi és társadalmi státusza
    Ligatura 13. Megjelenés ideje: 2017
    Terjedelem: 296 oldal
    Bolti ára: 2750 Ft

Az irodalomtörténet-írás Lévay Józsefet az „Arany-kör”, az „irodalmi Deák-párt”, a „népnemzeti iskola” másodvonalának tisztes, ám kevéssé izgalmas lírikusaként tartja számon. Minden bizonnyal ezzel a besorolással és értékeléssel magyarázható, hogy igencsak mérsékelt az életmű felé irányuló szakirodalmi figyelem. Látványosan jelzi ezt, hogy az első és mindmáig egyetlen Lévay-monográfia több mint száz évvel ezelőtt, még Lévay életében jelent meg. Szembetűnő ugyanakkor, hogy az irodalomtörténeti recepció által kijelölt – legfeljebb „kismesteri” – pozíció egyáltalán nincs összhangban a Lévayt övező kortársi tisztelettel. Feltűnő az ellentmondás Lévay irodalmi teljesítménye, illetve hivatalos és intézményes elismertsége között. Ez az ellentmondás magyarázatot igényel, így e könyv Lévay-kultusz gyűjtőcím alá sorolt fejezetei elsősorban arra a kérdésre keresik a választ, hogy a kortársi közvélemény miért emeli kultikus magasságba ezt a mérsékelt tehetségű költőt, hogy milyen tényezők alakítják irodalmi és (lokális) társadalmi státuszát. A Lévay-archeológia című második rész az – egyébként is elhomályosuló – életmű teljesen elfelejtett, illetve eleve ismeretlen szövegrétegeinek és az ezekhez kapcsolódó közösségi pozícióknak a feltárására vállalkozik. Az érdektelen szerzőnek tekintett (alig olvasott és alig interpretált) Lévay így társadalmi jelenségként válhat (remélhetőleg) érdekfeszítő vizsgálat tárgyává.

PORKOLÁB TIBOR (sz. 1965) a Miskolci Egyetem BTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének oktatója, a 18–19. századi magyar irodalom kutatója. Könyvei: Irodalmi emlékhelyek Abaújban, Borsodban, Gömörben és Zemplénben, Miskolc, 1997; „Nagyjainknak pantheonja épűl”. Közösségi emlékezet, panteonizáció, emlékbeszéd, Budapest, 2005. Szövegkiadásai: Szentpéteri üres fészek. Lévay József naplója (1892–1917), Miskolc, 2001; Virág Benedek’ Poétai Munkáji, Budapest, 2011 (RMKT XVIII. Század, 12).

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés