Kiadványok

  • Omniárium 262. Szilágyi Márton: Omniárium Irodalomtörténeti tanulmányok
    Megjelenés ideje: 2020
    Terjedelem: 256 oldal
    Bolti ára: 3250 Ft

Húsz év terméséből válogatott össze húsz irodalomtörténeti tanulmányt ez a gyűjtemény. Látszólag mindenfélét, a 19. századtól egészen a 20. századig, Bessenyei Györgytől Weöres Sándorig (erre a tarkaságra utal a latin cím, amelyet „mindenes gyűjtemény” értelemben is használtak a 18. században). Valójában azonban a különböző témák egy cél érdekében kerültek egymás mellé: az irodalomtörténet „történet”-té szerveződésének lehetőségei és az irodalmi szövegek társadalmi használatának különböző módozatai állnak az elemzések előterében (időnként a hátterében). Ez a szempont megjelenik átfogó, metodológiai kérdéseket tárgyaló gondolatmenetekben is (ezek alkotják a kötet első egységét), és konkrét művek elemzésében is, vagy éppen bizonyos történeti problémák irodalmi szövegek értelmezésén keresztül is megragadható tárgyalásában. Filológiai akríbia és mikrotörténeti látásmód egészül ki itt a kulturális antropológia sugallta megfontolásokkal: a kötetzáró tanulmány egy olyan 1995-ös kolozsvári eseménysor elemzésére tesz kísérletet, amely „happening” formájában jelenítette meg a saját viszonyát a kisebbségi irodalom önértelmező mítoszaihoz. Ez a tanulmány a legkorábbi a kötet anyagában: innen indult s ide tért vissza a kötet módszertanilag és gondolatilag is.

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés