Kiadványok

  • „A szellemtörténet is csak az adatokból indulhat ki” 265. Törő László Dávid: „A szellemtörténet is csak az adatokból indulhat ki” Eckhart Ferenc történészi munkásságának főbb problémái
    Megjelenés ideje: 2020
    Terjedelem: 272 oldal
    Bolti ára: 3250 Ft

Eckhart Ferenc­ (1885–1957) a dualizmus és a két világháború közötti magyar történetírás egyik legnagyobb hatású historikusa volt. Nevéhez egy modern, európai rangú alkotmány- és jogtörténeti program kidolgozása fűződik, valamint számos tehetséges tanítvány kinevelése, és a Szent Korona-tan gyökeres újraértelmezése. Történetszemlélete kétszer is, 1931-ben és 1955-ben, eltérő kritikai szemléletű tudományos és politikai viták tárgyává vált. A kötet e polémiák rekonstruálása és értékelése mellett arra is törekszik, hogy bemutassa Eckhart történetszemléletének jellegzetességeit, s ezek segítségével megalkossa azokat a kereteket, amelyek elősegítik alkotmány- és gazdaságtörténeti munkásságának értelmezését. Támaszkodva fennmaradt levelezésére és a nyomtatásban megjelent munkáira, a mű életrajzi adalékok közlése mellett elsősorban historiográfiai szempontú elemzést kínál. Ez a megközelítés az életművel egyidejű és az utókorban kibontakozó viták tárgyalását, a korabeli történészi diskurzusok bemutatását, illetve történetírás-történeti fogalmak (professzionalizáció, historizmus, társadalomtörténet, szellemtörténet) vizsgálatát jelenti.

Törő László Dávid a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájában 2018-ban védte meg az Eckhart Ferenc történetírói munkásságával foglalkozó disszertációját – jelen kötet a doktori értekezés bővített és átdolgozott változata. A szerző korábban Michel Foucault magyarországi történészi recepciójával foglalkozott. Kutatási témái jelenleg a történetírás történetéhez kötődnek, ezen belül az osztrák-magyar történészi kapcsolatok történetével, illetve Eckhart Ferenc életművével foglalkozik.

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés