Kiadványok

 • Képregénytörténetek 295. Vincze Ferenc: Képregénytörténetek Történeti és elméleti közelítések egy médiumhoz
  Megjelenés ideje: 2022
  Terjedelem: 298 oldal
  Bolti ára: 2750 Ft
   
  ISBN: 978-615-82100-3-4  
  Társkiadó: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány

Jelen kötet azzal az igénnyel lép fel, hogy megkíséreljen rámutatni a magyar képregény történeti alakulásának egyes kiemeltnek tekinthető állomásaira, ám egyúttal azon teoretikus diskurzusban is meg kíván szólalni, melyet az aktuális elméleti kérdezésmódok motiváltak, melyek hangsúlyosan vannak jelen a comics studies vizsgálódásaiban. Természetesen nem kívánja elfedni, hogy míg a tanulmányok egy része alapvetően az irodalomtudomány diskurzusa felől kérdez rá bizonyos jelenségekre, az írások a médiatudomány olyan megfontolásait is bevonják és figyelembe veszik, melyek megkerülhetetlenek a képregénytudományos megközelítésmód számára. A kötet két nagyobb egységre tagolódik. Az első fejezet a magyar képregény alakulástörténetének kronológiáját szem előtt tartva halad, míg a második rész különböző elméleti kérdésfelvetések mentén, gyakorta esettanulmány-jelleggel értelmezi a médium kiemelt alkotásait.

Szakmai lektorok:

dr. habil. Kálai Sándor (DE BTK, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)

dr. habil. Maksa Gyula (PTE BTK, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék)

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés