Kiadványok

  • Kortársunk, Mr. Poe. Felfedező utak az összegyűjtött elbeszélésekben 227. Vöő Gabriella: Kortársunk, Mr. Poe. Felfedező utak az összegyűjtött elbeszélésekben Megjelenés ideje: 2016
    Terjedelem: 408 oldal
    Bolti ára: 3250 Ft

Edgar Allan Poe: kortársunk. Az amerikai nagyvárosok pezsgő – időnként pangó – irodalmi életének szereplőjeként tanúja volt a modern tömegkultúra születésének, és maga is bábáskodott e születésnél. Elbeszéléseiben viszontlátjuk saját tapasztalatainkat: a városi élet látszólag rendezett felszíne alól feltörő erőszakot, az elmagányosodott egyén tudatában eluralkodó káoszt, és azt, ahogyan az üzleti és politikai szélhámosság tudományos – vagy éppen művészi – magaslatra emelkedik. A 19. századi Egyesült Államok demokratizálódó társadalmában a politika csikorgó gépezeténél olajozottabban működött a sajtó, amely kihasználta a közönség szenzációéhségét. A kor szépirodalma botrányok, bűnügyek, tudományos és technológiai áttörések híreivel, vagy éppen pletykákkal és hírlapi kacsákkal versengett az olvasók figyelméért. Poe, bár műveivel nem keresett eleget és életében elkerülte a siker, nem fanyalgott emiatt. Írásművészete erőt merített korának sokszínű kultúrájából. Elbeszélései több mint másfél évszázad távlatából is lebilincselik, magukkal ragadják, meghökkentik, és időnként… átverik az olvasót. E kötet felfedezőútra hívja napjaink olvasóját Poe rövidprózájának szilaj világában.

VÖŐ Gabriella irodalomtörténész, a Pécsi Tudományegyetem Anglisztika Intézetének oktatója. Szakterülete a 19. századi amerikai irodalom.

Megrendelés: racio@racio.hu

 

Új könyveink

Top könyveink

Előkészületben

Bögre Zsuzsanna- Asszonysorsok | Letöltés