Könyveink, kiadványaink

 

megjegyzés

2013

167.
Radvánszky Anikó (szerk.):
„Figyeljétek a mesélő embert”
Esszék és tanulmányok Lengyel Péterről
Libra Librorum 1.

166.
Hatos Pál:
Választott népek és a vereség kultúrája.
Esszék a modern eszmetörténet vallásos kontextusainak köréből

165.
Imre Zoltán:
A nemzet színpadra állításai
A magyar nemzetiszínház-elképzelés változásának főbb momentumai 1837-től napjainkig

2012

164.
Tarjányi Eszter
(s. a. r.):
Jókai Mór Elbeszélések 1861–1862
Kritikai kiadás
Jókai Mór Összes Művei. Elbeszélések 10.

163.
Bónus Tibor:
Az irodalom ellenjegyzései
Írások kortárs magyar irodalmárokról

162.
Kondor Péter János:
Esemény és elbeszélés

161.
K. Lengyel Zsolt:
Emigráció, szórvány, hungarológia
Válogatott írások 1985-2012
Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai 4.

160.
Art Lover (Szombathy Bálint):
Vér, arany, neoizmus
Betekintés Istvan Kantor Monty Cantsin? Amen! életébe és művészetébe
Aktuális avantgárd 27.

159.
Bengi László:
Elbeszélt halál
Kosztolányi-tanulmányok

158.
Buda Attila (szerk.):
Messziről felmerülő, vonzó szigetek. II/1.
Japánról szóló, magyar nyelvű források 1870-től a japán–kínai háborúig
Pagoda és krizantém 3.

157.
Dánél Mónika - Fodor Péter - L. Varga Péter (szerk.):
Esemény - trauma - nyilvánosság
Ráció-Tudomány 16.

156.
Palkó Gábor (szerk.):
Múzeumelmélet
A képzeletbeli múzeumtól a hálózati múzeumig

155.
Kozák Dániel:
Achilles másik pajzsa
Hagyomány és értelmezés Statius Achilleisében
Classica & Theoria 3.

154.
Horváth Kornélia:
Verselméleti tradíció és a modern magyar líra
Ritmus és interpretáció kérdéseiről

153.
L. Simon László:
Szubjektív ikonosztáz

152.
Sándor István:
Író és társadalom
Fejezet a magyar felvilágosodás irodalomtörténetéből
Ligatura 8.

151.
Radvánszky Anikó – Sütő Csaba András (szerk.):
Tények melankóliája
Tanulmányok Turczi István műveiről

150.
Horváth Kornélia:
Petri György költői nyelvéről
Poétikai monográfia
"...és a szöveg beszél" Művek -- értelmezések -- elméletek 3.

149.
Sz. Molnár Szilvia:
Szavak visszavonulóban
Bujdosó Alpár intermediális művészete
Aktuális avantgárd 5.

148.
Molnár Gábor Tamás:
A (tömeg)vonzás szabályai
Kommunikációs és olvasási modellek Sterne, Calvino és Pynchon egy-egy regényében
Ráció-Tudomány 15.

2011

146.
Arany Zsuzsanna - Dobás Kata (szerk.):
Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 4.
A budapesti sajtó anyaga 2. (A-E)

145.
Déri Balázs - Kelemen Pál - Krupp József - Tamás Ábel (szerk.)
Metafilológia 1.
Szöveg - variáns - kommentár
Filológia 2.

144.
Török Zsuzsa:
Petelei István és az irodalom sajtóközege
Média- és társadalomtörténeti elemzés
Ligatura 7.

143.
Hanti Krisztina:
Noé meggondolta

142.
Ujváry Gábor (szerk.):
Történeti átértékelés
Hóman Bálint, a történész és a politikus
Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai 3.

141.
Ujváry Gábor (szerk.):
A negyedik nemzedék és ami utána következik
Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében
Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai 2.

140.
Kabdebó Lóránt:
Mesék a költőről. Szabó Lőrinc-tanulmányok

139.
Boros Oszkár - Érfalvy Lívia - Horváth Kornélia (szerk.):
Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában
"...és a szöveg beszél"
Művek - értelmezések - elméletek 2.

138.
Horkay Hörcher Ferenc – Szilágyi Márton (szerk.):
Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás

137.
Keszeg Anna:
Gyöngyössi János
Szövegek és kontextusok
Ligatura 6.

136.
Márfai Molnár László:
Arte legis helyett
A hálózatos tudás természetrajzához

135.
Macuo Basó:
Útinaplók
Pagoda és krizantém 2.
Fordította: Kolozsy-Kiss Eszter

134.
L. Simon László:
Személyes történelem
Esszék

124.
Acél Zsolt:
Orpheus éneke
Ovidius metapoétikus elbeszélései a Metamorphosesben
Classica & Theoria 2.

2010

133.
Imre Zoltán és Ring Orsolya (szerk.):
Szigorúan bizalmas
Dokumentumok a Nemzeti Színház Kádár-kori történetéhez

131.
Kalla Zsuzsa (s. a. r.):
Bártfay László Naplói

130.
Jean-Michel Maulpoix:
Nem léptek a hóban

129.
Horváth Kornélia (szerk.):
Elbeszélés és prózanyelv
"...és a szöveg beszél"
Művek - értelmezések - elméletek 1.

128.
Völgyesi Orsolya:
Írók, szerepek, stratégiák

127.
Hans Ulrich Gumbrecht:
A jelenlét előállítása. Amit a jelentés nem közvetít
Fordította: Palkó Gábor

126.
Kulcsár-Szabó Zoltán:
Tükörszínjátéka agyadnak
Ráció-Tudomány 14.

125.
Pápay György:
Demokrácia filozófiai megalapozás nélkül
Richard Rorty és a politikai filozófia

123.
Bakonyi István:
Szavukban szülőföldünk, otthonunk
(Tanulmányok, esszék)

122.
Eisemann György:
A későromantikus magyar líra

121.
Szilágyi Márton - Scheibner Tamás (szerk.):
Kerényi Ferenc: Színek, terek, emberek
Irodalom és színház a 18-19.században
Ligatura 5.

120.
Ujváry Gábor:
A harmincharmadik nemzedék
Politika, kultúra és történettudomány a "neobarokk társadalomban"
Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai 1.

119.
Serge Joncour:
A bálvány

118.
Kelemen Erzsébet:
Hét színkép
Tanulmányok, kritikák

117.
Zsille Gábor (szerk.):
Deák László: Fogadom ajándékod, idő
(válogatott versek)

116.
Buda Attila (szerk.):
Messziről felmerülő, vonzó szigetek I.
Japánról szóló magyar nyelvű ismertetések a kezdetektől 1869-ig
Pagoda és krizantém 1.

108.
L. Simon László:
A római szekér
Kulturális politika – politikai kultúra

2009

106.
Kelemen Pál, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Attila és Tverdota György (szerk.):
Filológia - interpretáció - médiatörténet
Filológia 1.

104.
Simon Attila:
Dionysos színrevitele
A közvetítés kulturális technikái az antik irodalomban és filozófiában
Classica & Theoria 1.

102.
Milbacher Róbert:
Arany János és az emlékezet balzsama
Az Arany-hagyomány a magyar kulturális emlékezetben
Ligatura 4.

101.
Tóth Orsolya:
A múlandó és a múlhatatlan
Kazinczy és kortársai irodalmi szemléletmódjainak diszkurzív határairól.

100.
Csepregi János, Iancu Laura,
Szegedi Kovács György (szerk.):
Rések az időn
Versek ég és föld között

99.
Bednanics Gábor:
Kerülőutak és zsákutcák.
A modern magyar líra kezdetei
Ráció-Tudomány sorozat 13.

98.
Buda Attila (szerk.):
Elfogtam volna mást, s íme, elfogtak engem.
Nemes Nagy Ágnes válogatott versfordításai

97.
Lengyel Imre Zsolt (szerk.):
Az ismert és az elismert.
Az Eötvös Collegium magyar műhelye 2008. évi konferenciájának előadásai.

96.
Varga Virág, Zsávolya Zoltán (szerk.):
Nő, tükör, írás.
Értelmezések a 20. század első felének női irodalmáról.

95.
Imre Zoltán:
A színház színpadra állításai – elméletek, történetek, alternatívák

94.
Király Zoltán:
Férfifiók

93.
Lövétei Lázár László:
Árkádia-féle

92.
László Noémi:
Papírhajó

91.
Farkas Wellmann Endre:
Lucius Domitius Lázbeszéde

90.
Ármos Lóránd:
Apám a holdig

89.
Dobos Marianne:
Sorsfordító Karácsonyok (1944, 1956, 1989)
Interjúk

88.
Onder Csaba:
Illetlen megjegyzések
Irodalomtörténeti tanulmányok

87.
Valère Novarina:
A cselekvő szó színháza

86.
Sepsi Enikő és Tóth Károly (eds.):
Tudós tanárok az Eötvös Collegiumban

85.
Kiss Gy. Csaba:
A morva himnusz

2008

84.
Arany Zsuzsanna (szerk.):
Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 1.
A Hét, Nyugat, Pesti Hírlap, A Pesti Hírlap Vasárnapja, Új Idők

83.
Kiss Irén:
A feltámadt romantika
Romantika-tanulmányok

82.
Szele Bálint:
„Társalogni avval, aki bölcs”
11 Shakespeare-interjú

81.
İhsan Oktay Anar:
Efrasiyab történetei
Láncmese felnőtteknek

80.
Tomaž Šalamun:
Almafa
Válogatott versek (1966-2006)

79.
Menyhért Anna:
Elmondani az elmondhatatlant
Trauma és irodalom

78.
Hanti Krisztina - Pécsi Györgyi (szerk.):
„de sosem mondta, már elég”
Ünnepi kötet Vasy Géza 65. születésnapjára

77.
Edoardo Sanguineti
Fordította és összeállította Kiss Irén:
Laborintus
(Válogatott versek)

76.
Keszeg Anna és Vaderna Gábor (szerk.):
Prima manus
Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából

75.
Kelemen Erzsébet:
Viaszpecsét
[versek]

74.
H. Nagy Péter:
A betűcivilizáció szétrobbanása
Szombathy Bálint szupergutenbergi univerzuma
Aktuális avantgárd 14.

73.
H. Nagy Péter - Michal Murin - Jozef Cseres:
Paraf
Juhász R. József költészetéről és performanszairól
Aktuális avantgárd 20.

72.
Varga Virág és Zsávolya Zoltán (szerk.):
Sorozatszerkesztő: Zsávolya Zoltán
Esszé - Próza - költészet
Írások Fábián László műveiről
Opus és disputa 1.

71.
Czibula Katalin (szerk.):
Színházvilág - világszínház

70.
S. Arapovics Mária:
Felnőttképzési nonprofit szervezetek Magyarországon
Az egész életen át tartó tanulás és a civil szervezetek

2007

68.
Thimar Attila:
Lélekkönyv

67.
Szilágyi Márton:
Határpontok

66.
Bónus Tibor - Kulcsár-Szabó Zoltán - Simon Attila (szerk.):
Az olvasás rejtekútjai
Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban
Ráció-Tudomány sorozat 12.

65.
Szegedy-Maszák Mihály és Zákány Tóth Péter (szerk.):
Nemzeti művelődések az egységesülő világban
Ráció–Tudomány sorozat 11.

64.
Kulcsár-Szabó Zoltán:
Tetten érhetetlen szavak
Nyelv és történelem Paul de Mannál

63.
Peternák Miklós:
Képháromszög
[művészettörténeti tanulmányok]

62.
Palkó Gábor:
Esterházy-kontextusok
Közelítések Esterházy Péter prózájához

61.
Kiss Gy. Csaba:
Ariadné avagy bolyongások könyve

60.
Farkas Judit (szerk.):
„Aki nem ír, hanem úr”
Bisztrai Farkas Ferenc emlékezete
Tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok

59.
Pascal Quignard:
Minden reggel
ford.: Molnár Zsófia

58.
Yoo Jin-il - Szűts Zoltán (szerk.):
A tigris és a nyúl. Koreai mesék és történetek

57.
Szerkesztette: Devescovi Balázs, Szilágyi Márton és Vaderna Gábor (szerk.):
Kolligátum
Tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére

56.
Tasnádi Edit (ford.):
Cem Mumcu
Törökfürdő avagy Sírbolt

55.
Tom Hubbard és Varga Zsuzsanna (szerk.):
Skót bárdok, magyar költők
Hétszáz év skót verseinek antológiája

54.
Lukács László:
Csokonai a néphagyományban

53.
Hermann Zoltán (szerk.):
„’s végre mivé leszel?”
Tanulmányok Csokonai Vitéz Mihály halálának bicentenáriuma alkalmából
Ráció-Tudomány sorozat 10.

52.
Buda Attila:
Teremtő utánzás
Babits-tanulmányok

2006

51.
Hankó Judit:
Fejjel lefelé olvadó

50.
Kalász Márton:
Kezdő haláltánc

49.
Szentesi Zsolt:
Esztétikum – megértés – irodalom

48.
D. Molnár István (szerk.):
Lengyel tollal a magyar Októberről

47.
Bögre Zsuzsanna:
Asszonysorsok
Ötvenhatos élettörténetek elemzése

46.
John Perkins:
Egy gazdasági bérgyilkos vallomásai

45.
Oláh Szabolcs, Simon Attila és Szirák Péter (szerk.):
Szerep és közeg
Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében
Ráció–Tudomány sorozat 9.

44.
Zsadányi Edit:
A másik nő. A női szubjektivitás narratív alakzatai

43.
Thimár Attila (szerk.):
Az elbeszélés könnyed lebegése
Közös tükrünk 1. Elemzések a kortárs magyar irodalomról

42.
Bónus Tibor:
A csúf másik
A saját idegenségének irodalmi antropológiájáról (Kosztolányi Dezső: Pacsirta)
Ráció–Tudomány sorozat 8.

41.
Hansági Ágnes:
Az Ixión-szindróma
Identitás és kánon a romantikában és a modernségben
Ráció–Tudomány sorozat 7.

40.
Varga Virág:
Sehrezád
Apokrif mesék

39.
Filip Tamás:
Rejtett ikonok
versek

38.
Kékesi Zoltán - Peternák Miklós (szerk.):
Kép – írás – művészet
Tanulmányok a 19–20. századi magyar képzőművészet és irodalom kapcsolatáról
Ráció–Tudomány sorozat 6.

37.
Bednanics Gábor - Eisemann György (szerk.):
Induló modernség – kezdődő avantgárd
Ráció–Tudomány sorozat 5.

36.
Végh Attila:
Az unatkozó angyal.
Tizenöt esszé

2005

35.
Buzinkay Géza – Kókay György:
A magyar sajtó története I.
A kezdetektől a fordulat évéig
sajto.com sorozat 1.

34.
Hvang Szun-von:
(fordították: Szűts Zoltán és Jú Csin-il)
Kagylóhéjak

33.
Szilágyi Márton és Völgyesi Orsolya (szerk.):
Szövegkönyv
Tanulmányok Kerényi Ferenc hatvanadik születésnapjára

32.
Hansági Ágnes és Hermann Zoltán (szerk.):
“Mester Jókai”
A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón
Ráció–Tudomány sorozat 4.

31.
Bónus Tibor, Kelemen Pál és Molnár Gábor Tamás (szerk. ):
Intézményesség és kulturális közvetítés
techné és theória sorozat 3.

30.
Bednanics Gábor és Bónus Tibor (szerk.):
Kulturális közegek
Médiumok a 20. század első felében Magyarországon
Ráció–Tudomány sorozat 3.

29.
K. Ludwig Pfeiffer:
A mediális és az imaginárius
Egy kultúrantropológiai médiaelmélet dimenziói
techné és theória sorozat 2.

28.
Ungvárnémeti Tóth László:
NÁRCISZ vagy a’ gyilkos önn-szeretet (1816)

27.
Barna T. Attila:
valami jön

26.
Mócsai Gergely:
Eleig

25.
Szegedi Kovács György:
Pompeji mozaikok

24.
Bohár András:
A megírhatatlan költemény
Hermeneutikai kísérletek Cselényi László költészetéről

23.
Friedrich Kittler:
Optikai médiumok
techné és theória

22.
Letenyei László:
Településkutatás
Elfogyott!
tankönyv és szöveggyűjtemény

21.
Kelemen Erzsébet:
Violoncello

20.
Lukács László - Ambrus Lajos - L. Simon László:
Édes szőlő, tüzes bor
A Velencei-tó környékének szőlő- és borkultúrája

19.
Kojanitz László - Miltényi Miklós - Németh György:
A Kádár-korszak (1956–1988)
(a XX. századi akták című CD-ROM sorozat része)
CD-ROM

18.
L. Simon László:
Hidak a Dunán
Esszék, tanulmányok

2004

17.
Kenessey Aurél:

Családunk története

16.
Moskovszky Éva:
Sors és játék
A táblás játékok eredete és őstörténete
Elfogyott!

15.
Jurij
Andruhovics:
Shevchenko is OK
Esszék Ukrajnáról
Válogatta, fordította és a jegyzeteket összeállította: Körner Gábor

14.
Szondi György, Mitko Novkov (válogatta)
Plamen Dojnov (koncepció):
Három szín: fehér, zöld, piros
Fiatal bolgár költészet
Három szín: piros, fehér, zöld
Fiatal magyar költészet

13.
Sz. Molnár Szilvia:
Narancsgép
Géczi János (vizuális) költészete és az avantgárd hagyomány
Aktuális avantgárd 18.

12.
Végh Attila:
A láthatatlan part

11.
Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Horváth Csaba, Szitár Katalin, Török Lajos (szerk.):
“egy csonk maradhat”
Tanulmányok az 1920-as évek magyar irodalmáról

10.
Kulcsár-Szabó Zoltán, Szirák Péter (szerk.):
Esztétikai tapasztalat és medialitás

9.
Deréky Pál, Müllner András (szerk.):
Né/ma?
Tanulmányok a magyar neoavantgárd köréből
Aktuális avantgárd 3.

8.
Kojanitz László - Miltényi Miklós - Németh György:
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc
(a XX. századi akták című CD-ROM sorozat része)
CD-ROM

7.
Szombathy Bálint:
Art Tot(h)al.
Tóth Gábor munkásságának megközelítése 1968–2003
Aktuális avantgárd 13.

2003

6.
Kékesi Zoltán:
Médiumok keveredése
Nagy Pál műveiről
Aktuális avantgárd 4.

5.
Filip Tamás:
A harmadik szem (Versek)

4.
Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Horváth Csaba, Szitár Katalin (szerk.):
Mozgó világ
Tanulmányok a hatvanéves Kulin Ferenc tiszteletére

3.
H. Nagy Péter:
Orfeusz feldarabolva
Zalán Tibor költészete és az avantgárd hagyomány
Aktuális avantgárd 17.

2002

2.
Bohár András:
Aktuális avantgárd: M. M.
Hermeneutikai elemzések
Aktuális avantgárd 1.

1.
Mozsáry Gábor:
Föld alatti vizek mélyén
Búvár-barlangkutató kalandozások Kárpát-medencei barlangokban


 

ráció kft. 2004. minden jog fenntartva - racio@racio.hu